უსაფრთხოების პოლიტიკა

უსაფრთხოების პოლიტიკა

ვებგვერდის პირობები: გთხოვთ წაიკითხოთ ყურადღებით
ქვემოთ მოცემული პირობების მიხედვით იმართება ეს ვებგვერდი და ამ საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით მოცემულ პირობებს. თუ თქვენ არ ეთანხმებით მათ, გთხოვთ ნუ გამოიყენებთ ამ ვებგვერდს.ჩვენ შესაძლოა შევცვალოთ ეს პირობები ნებისმიერ დროს ყოველგვარი შეტყობინების გარეშე მათი განახლებით ამავე ვებგვერდზე. თქვენი პასუხისმგებლობაა გაეცნოთ ვებგვერდის მოხმარების წესებს ყოველთვის, როცა შეხვალთ საიტზე და დარწმუნდეთ, რომ თქვენ გაქვთ ინფორმაცია მოცემული პირობების შესახებ. თქვენს მიერ მსგავსი ცვლილებების განხორციელების შემდეგ საიტის მოხმარება ნიშნავს, რომ თქვენ გაეცანით განახლებულ პირობებს.

წვდომა საქართველოს საზღვრებს მიღმა ქვეყნებიდან

საიტზე განთავსებული პროდუქცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ საქართველოს ბაზრისთვის.

 

თქვენი პერსონალური მონაცემები

თქვენი უსაფრთხოება ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია. 
ჩვენთან თქვენი პერსონალური მონაცემები  კონფიდენციალური და დაცულია. თქვენი პირადი ინფორმაცია არავითარ შემთხვევაში არ გადაეცემა მესამე პირს/ორგანიზაციას მათი მარკეტინგული თუ სხვა მიზნებისთვის. მონაცემები  შესაძლოა გადაეცეს  მხოლოდ  სამართალდამცავ ორგანოებს და სასამართლოს  სათანადო საფუძვლის არსებობის და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. აღნიშნულის შესახებ ეცნობება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს.

 

როდის შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები?

თქვენ შესაძლოა მიიღოთ მეილის ან სმს-ის სახით სხვადსხვა სიახლეები, შემოთავაზებები თუ ფასდაკლებები ჩვენი საიტიდან, ასევე მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შესაძლოა დაგიკავშირდეთ სხვადასხვა მარკეტინგული კვლევითი მიზნებისთვის. თუ თქვენ არ გსურთ მსგავსი ინფორმაციის მიღება ჩვენი საიტიდან, შეგიძლიათ რეგისტრაციისას გამოტოვოთ გრაფა „სიახლეების გამოწერა“ ან უკვე დარეგისტრირების შემდეგ მიუთითოთ  „გამოწერის გაუქმება“.

 

საიტი და თქვენი პირადი მონაცემები

თქვენ არ გჭირდებათ პირადი ინფორმაციის მოწოდება ჩვენი საიტის დათვალიერებისათვის. თუმცა არსებობს გარკვეული მომსახურებები (ფავორიტებში დამატება, პროდუქციის შესყიდვა) რომელიც თქვენთვის ვერ იქნება ხელმისაწვდომი გარკვეული პირადი ინფორმაციის გაზიარების გარეშე (მაგ: სახელი, გვარი, ელექტრონული მისამართი, პაროლი, ტელეფონის ნომერი, პროდუქციის მიწოდების მისამართი და ა.შ.)

ასევე ჩვენი სარეკლამო სამსახურის მხრიდან შესაძლოა მოხდეს შემდეგი ინფორმაციის შეგროვება და დახარისხება: თქვენი IP-მისამართი, URL რომლითაც თქვენ შემოხვედით, ბრაუზერის ტიპი, ქვეყანა და სატელეფონო კოდი, ვებ-გვერდები რომელიც მოიუნახულეთ ჩვენთან შემოსვლისას, რეკლამები რომელსაც დააკლიკეთ და ა.შ).  ჩვენ ამ ინფორმციის მიღება შეგვიძლია როგორც დარეგისტრირებული, ასევე დაურეგტრირებელი მომხმარებლებისგან. რათა გავაუმჯობესოთ ჩვენი საიტი და ონლაინ-მომსახურებები.

ჩევნ ვიყენებთ თქვენს ინფორმაციას მხოლოდ შემდეგი მიზნებისთვის:

-          შეკვეთის გადასამუშავებლად

-          სტატისტიკისთვის - ჩვენი საიტისა და შემოთავაზებული მომსახურებების  გასაუმჯობესებლად.

-          სხვადასხვა სიახლეების და რეკლამების მოწოდების მიზნით.

-          საიტის სამართავად.

-          თქვენი სურვილის შემთხვევაში გაცნობოთ სხვადასხვა პროდუქციის და შეთავაზებების შესახებ.

საავტორო უფლებები

ამ საიტზე არსებული შინაარსის საავტორო უფლებები ეკუთვნის კომპანია შპს ომეგა  2  ან მის რომელიმე ლიცენზიანტს. არავის აქვს უფლება დააკოპიროს, შეცვალოს, გადაიტანოს ინფორმაცია,   ან რაიმე სხვა ფორმით გამოიყენოს ის რაიმე საჯარო ან კომერციული მიზნებისათვის თუ არ იქნა ამ ქმედებისათვის წინასწარი წერილობითი ნებართბა შპს ომეგა 2-საგან.  

სავაჭრო ნიშნები

სახელწოდებები, ლოგოები და ფოტოები, რომელიც ამ საიტზეა გამოქვეყნებული და რომელიც უკავშირდება შპს  ომეგა 2-ს ან ჩვენი ჯგუფის კომპანიას ან მასთან დაკავშირებულ მესამე მხარეს, მათ პროდუქტებსა და სერვისებს, წარმოადგენს შპს. ომეგა 2-ს და/ან შესაბამისი მესამე მხარის საკუთრების ნიშნებს. ამ ვებგვერდის შიგთავსის არც ერთი ნაწილი არ უნდა იქნეს აღქმული როგორც რაიმე უფლების ან ლიცენზიის გადაცემა ომეგა 2-ს ან მასთან დაკავშირებული მესამე მხრის მიერ, რაც ეხება სახელს, ლოგოსა და თუ სურათს.

ინტელექტუალური საკუთრების სხვა უფლებები

პროდუქცია, სერვისები, ტექნოლოგიები, ასევე პროცესები რაც აღწერილია ამ ვებგვერდზე შესაძლოა ექვემდებარებოდეს შპს ომეგა 2-ს და ჯგფის კომპანიების ან მათი ლიცენზიანტების ან ნებისმიერი შესაბამისი მესამე პირების მიერ დაცულ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს.