წესები და პირობები

1. საიტის გამოყენება:

საიტზე შემოსვლა და მისი დათვალიერება შეუძლია ნებისმნიერ პირს.
შესყიდვის განსახორციელებლად საჭიროა დარეგიტრირდეთ საიტზე  რითაც თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით CityShop.ge საიტის წესებს და პირობებს.  

 
2. ტერმინთა განმარტება

შემდგომში Cityshop.ge, კომპანია, ჩვენ, ჩვენი
საიტზე Cityshop.ge დარეგისტრირებული პირი - შემდგომში მომხმარებელი, შემკვეთი, თქვენ.

 

3. ცვლილებები საიტი სწესებსა და პირობებში:

შესაძლოა წესებსა და პირობებში დრო და დრო შევიტანოთ სხვადასხვა სახის ცვლილებები, რომლის შესახებაც გეცნობებათ თქვენს მიერ მითითებულ მეილზე.


4
. რეგისტრაცია

რეგისტრაციის გავლა შეუძლია ნებისმიერ პირს, თუმცა საიტზე განთავსებული ზოგიერთი პროდუქტი (ალკოჰოლური სასმლები, თამბაქო) ხელმისაწვდომია მხოლოდ 18 წელს მიღწეული პირებისთვის. 
დარწმუნდით, რომ რეგისტრაციისას მითითებული პირადი მონაცემები და მისამართი სწორია. თქვენ პირად მონაცემებში ნებისმიერი ცვლილება (მაგ: საკონტაქტო ტელეფონი, მისამართი, მეილიდა ა.შ.) დროულად უნდა ასახოთ საიტზე, თქვენს პირად გვერდზე.


 5. პაროლი და უსაფრთხოება

რეგისტრაციის გავლისას საიტი მოგთხოვთ პაროლის შექმნას. პაროლი უნდა იყოს კონფიდენციალური  და არუნდა გადასცეთ მესამე პირს. თქვენი ყველა ქმედება საიტზე, განხორციელდება თქვენს მიერ შეყვანილი პაროლის პასუხისმგებლობის ქვეშ. თუთვლით, ან ეჭვი გაქვთ, რომ თქვენი პაროლი იცის მესამე პირმა, დაუყონებლივ უნდა მოახდინოთ პაროლის შეცვლა თქვენი ანგარიშიდან.  თუ CityShop.ge-ს ექნება საფუძველი ივარაუდოს, რომ არსებობს უსაფრთხოების დარღვევის ან საიტის ბოროტად გამოყენების ალბათობა, ჩვენ შეგვიძლია მოვითხოვოთ პაროლის შეცვლა, ან დროებით დავბლოკოთ თქვენი ანგარიში.